MUDr. Petra Slámová

Mladoboleslavská 514
190 17 Praha 9 - Vinoř
Firemní telefon: +420 286 851 134
Mobilní telefon: +420 723 744 730 (mobilní telefon je určen jen pro akutní stavy v případě nedostupnosti pevné linky)
IČ: 60439467Co je aktuálního u nás?

 

DOVOLENÁ: 7.7. - 30.7.2021

                  akutně nemocné děti + novorozence Vám po předchozím telef. objednání ošetří MUDr.Řandová:

                      - tel.: 226291030, 725419621:

                                po, út, čt., pá: 7,30 - 10,00 

                                st.: 11,00 - 13,00 

   Zastupující lékař není v žádném případě oprávněn vystavovat jakákoliv potvrzení  !!!

 

 

 

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte i nadále tato pravidla v naší ordinaci: 

 1. Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č. 286851134, www.detskylekar-vinor.cz) Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně  nemocným. Telefonujte věcně, stručně.
 2. K vyšetření se dostavte včas, pokud se na stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.
 3. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen po dohodě s lékařem). V čekárně mohou být maximálně 2 děti současně. Při zaplněné kapacitě počkejte venku na pergole
 4. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou (vyjímkou jsou jen děti do 2 let a pacienti se závažnou poruchou duševního stavu.
 5. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.
 6. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami.  Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).
 7. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.
 8. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).
 9. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.
 10. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.
 11. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.
 12. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem,…
 13. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.    

Bohužel i nadále musí být zavřený dětský koutek v čekárně

Za vaší spolupráci Vám děkujeme a za ev. vzniklé komplikace se omlouváme, ale není v našich možnostech jiné řešení !!!

 

                      

Informace o ordinaci MUDr. Petra Slámová

PROVÁDÍME:

1. CRP vyšetření

2. Streptest - k průkazu Streptokoka A z výtěru K

3. vyš. moče

4. nadstandartní očkování

5. léčba biolampou

6. léčebně preventivní péče pro děti a dorost do 19 let

 

VŠEOBECNÉ POKYNY NAŠÍ ORDINCE

 

 1. pro klidný a nerušený chod ordinace NEKLEPEJTE – sestra pravidelně vychází (prosím o respektování i v případě, že jde jen o administrativní úkon)

 

 1. s ohledem na velikost prostor může do ordinace s dítětem jen 1 doprovod – výjimkou je pouze vstupní vyšetření, kdy mohou být přítomni oba rodiče

 

 1. bez předchozího objednání jsou určeny pouze ordinační hodiny pro nemocné. Ostatní hodiny jsou pouze pro předem objednané a zdravé (čas objednání je čas, odkdy se na vyšetření čeká, nikoliv čas skutečného ošetření). Prosím o plné respektování ordinačních hodin. V případě, že se nemůžete zúčastnit objednané návštěvy, prosím o včasné zrušení objednaného termínu, jinak Vám může být účtován poplatek 350,00 Kč. Pořadí pacientů je v plné kompetenci lékaře. Při podezření na infekční onemocnění s vyrážkou počkejte s dítětem v předčekárně a jen se ohlaste sestřičce.

 

 1. na vystavení administrativních úkonů – posudky, výpisy, způsobilosti, atd. máme zákonnou lhůtu 14 dnů od dodání veškerých nutných podkladů, proto je nenechávejte na poslední chvíli a zavčas si o ně zažádejte.

 

 1. očkování je bezpodmínečnou podmínkou registrace. Současně nabízíme možnost aplikace nadstandardních vakcín dle individuální dohody. Po každém očkování je třeba setrvat 20 min v čekárně pod dozorem (z důvodu dostupnosti lékařské péče při ev.alergické reakci)

 

 1. pro výsledky odběrů si, prosím, volejte přednostně   10,30-11,30 hod. S ohledem na vytíženost telefonní linky používejte telefon uvážlivě. Mobilní telefon je určen jen pro akutní stavy a v ordinační době jen v případě poruchy – nedostupnosti pevné linky

 

      7.: ambulantní porody doma nepodporujeme

 

Prosíme o plné respektování, věřte, že se snažíme poskytovat co nejkvalitnější péči Vám všem a přáním je, aby návštěva u nás byla pro Vaše dítě co nejméně stresující. 

 

Děkujeme

Fotografie a videa

Kontaktní osoby

O vaše děti se starají:

lékař: MUDr. Petra Slámová

sestřičky: Jana Veselá 

               Radoslava Hrubcová

 

Cena za služby MUDr. Petra Slámová

C E N Í K  V Ý K O N Ů

NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU

 Komplexní vyšetření nepojištěného pacienta  500,00 Kč
 Kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta  350,00 Kč
 Potvrzení přihlášky: jesle, MŠ  120,00 Kč
 Potvrzení přihlášky: SOU, SŠ, VŠ   150,00 Kč  
 Zdravotní způsobilost – zotavovací akce (jen na legislativně platné formuláře)         150,00 Kč
 Zdravotní způsobilost – sport (kromě vrcholového sportu)   300,00 Kč
 Řidičský, svářečský, zbrojní průkaz (lovecká a sportovní střelba)  300,00 Kč
 Potravinářský průkaz  150,00 Kč
 Potvrzení pro zahraniční pobyty   300,00 Kč
 Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost   300,00 Kč
 Zpráva pro soud, policii, pracovní úřad, odbor soc. péče   300,00 Kč
 Vyplnění oznámení úrazu, nemoci pro komerční pojišťovnu  300,00 Kč
 Vystavení Návrhu DO, DL, DOL, ozdravné pobyty    150,00 Kč
 Opis očkovacího průkazu  150,00 Kč
 Vystavení duplikátu  dokladu (PN, OČR)   50,00 Kč
 Jiný administrativní výkon bez vyšetření   150,00 Kč
 Streptest   100,00 Kč
 CRP nepojištěného pacienta  150,00 Kč
 Aplikace nadst. vakciny  150,00 Kč
 Aplikace Biolampou  3,00 Kč / 1 min  
 Neomluvená absence objednané prohlídky   350,00 Kč
 Kopie  na vlastní žádost – 1 stránka  10,00 Kč
 Kopie na žádost lékaře – 1 stránka   2,00 Kč
 Vstupní prohlídka pro zaměstnavatele  400,00 Kč 
      (kategorie I., bez rizika ohrožení zdraví)       

Kde nás najdete?