MUDr. Petra Slámová

Mladoboleslavská 514
190 17 Praha 9 - Vinoř
Firemní telefon: +420 286 851 134
Mobilní telefon: +420 723 744 730 (mobilní telefon je určen jen pro akutní stavy v případě nedostupnosti pevné linky)
IČ: 60439467Co je aktuálního u nás?

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ v odkazu ZDE

 

 

Z důvodu účasti na pediatrickém kongresu 17.5.2024 je ordinace bez lékaře.

V době 8,00 - 10,30 je přítomna ke konzultaci a administrativě sestřička.

Děkuji za pochopení

 

STÁLE PLATÍ PRO VŠECHNY DĚTI - TEDY I NEMOCNÉ - PŘEDCHOZÍ TELEF. OBJEDNÁNÍ - PROSÍME VÁS O RESPEKTOVÁNÍ.

V případě nachlazení či teplot použijte, prosím ochranu dýchacích cest respirátorem FFP2 - pro dítě i doprovod

  

 

Informace o ordinaci MUDr. Petra Slámová

PROVÁDÍME:

1. CRP vyšetření

2. Streptest - k průkazu Streptokoka A z výtěru K

3. vyš. moče, vč.kultivace

4. vyš. glykemie glukometrem

5. vyš. pulzním oxymetrem

6. nadstandartní očkování

7. léčba biolampou

8. léčebně preventivní péče pro děti a dorost do 19 let

9. odběry krve a biolog.materiálu

 

VŠEOBECNÉ POKYNY NAŠÍ ORDINCE

       1.: pro klidný a nerušený chod ordinace NEKLEPEJTE – sestra pravidelně vychází (prosím o respektování i v případě, že jde jen o administrativní úkon)

       2.: s ohledem na velikost prostor může do ordinace s dítětem jen 1 doprovod – výjimkou je pouze vstupní vyšetření, kdy mohou být přítomni oba rodiče

       3.: ke každé návštěvě se i nadále objednávejte telefonicky, prosím o plné respektování ordinačních hodin. V případě, že se nemůžete zúčastnit objednané návštěvy, prosím o včasné              zrušení objednaného termínu, jinak Vám může být účtován poplatek 350,00 Kč. Pořadí pacientů je v plné kompetenci lékaře. Při podezření na infekční onemocnění použijte                      respirátor a s vyrážkou počkejte s dítětem v předčekárně a jen se ohlaste sestřičce. Při infektech využívejte možnosti Ag testu k vyloučení Covidu - v případě pozitivity či jiného                podezření na Covid - např.výskyt v rodině - vždy hlaste na počátku telefonátu.

       4.: na vystavení administrativních úkonů – posudky, výpisy, způsobilosti, atd. máme zákonnou lhůtu 14 dnů od dodání veškerých nutných podkladů, proto je nenechávejte na                        poslední chvíli a zavčas si o ně zažádejte.

       5.: očkování je bezpodmínečnou podmínkou registrace. Současně nabízíme možnost aplikace nadstandardních vakcín dle individuální dohody. Po každém očkování je třeba setrvat                  20 min v čekárně pod dozorem (z důvodu dostupnosti lékařské péče při ev.alergické reakci)

       6.: pro výsledky odběrů si, prosím, volejte přednostně   11,00-11,30 hod. S ohledem na vytíženost telefonní linky používejte telefon uvážlivě. Mobilní telefon je určen jen pro akutní               stavy a v ordinační době jen v případě poruchy – nedostupnosti pevné linky

       7.: ambulantní porody doma nepodporujeme

 Prosíme o plné respektování, věřte, že se snažíme poskytovat co nejkvalitnější péči Vám všem a přáním je, aby návštěva u nás byla pro Vaše dítě co nejméně stresující. 

 Děkujeme

Fotografie a videa

Kontaktní osoby

O vaše děti se starají:

lékař: MUDr. Petra Slámová

sestřičky: Jana Veselá, Radoslava Hrubcová 

              

 

Cena za služby MUDr. Petra Slámová

C E N Í K  V Ý K O N Ů

NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU

Komplexní vyšetření nepojištěného pacienta ………………………………….. 500,00 Kč

Kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta ……………………………………. 350,00 Kč

Potvrzení přihlášky: jesle, MŠ ………………….……………………….…………….. 120,00 Kč

 Potvrzení přihlášky: SOU, SŠ, VŠ ………………………………………………………150,00 Kč              

Zdravotní způsobilost – zotavovací akce (jen na legislativně platné formuláře)150,00 Kč

Zdravotní způsobilost – sport (kromě vrcholového a kontaktního) …………    300,00 Kč

Řidičský, svářečský, zbrojní průkaz (lovecká a sportovní střelba).…………… 300,00 Kč

Potravinářský průkaz ………………………………………………….…………………..  150,00 Kč

Potvrzení pro zahraniční pobyty ………………………………………………………. 300,00 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost …………………………… 300,00 Kč

Zpráva pro soud, policii, pracovní úřad, odbor soc.péče …………………… 300,00 Kč

Vyplnění oznámení úrazu, nemoci pro komerční pojišťovnu …………….  300,00 Kč

Vystavení Návrhu DO, DL, DOL, ozdravné pobyty  ……………………………. 150,00 Kč

Opis očkovacího průkazu …………………………………………………………………. 150,00 Kč

Vystavení duplikátu  dokladu (PN, OČR) ………………………….…………..…….  50,00 Kč

Jiný administrativní výkon bez vyšetření …………………………………………… 150,00 Kč

Streptest …………………………………………………………………………………………… 100,00 Kč

CRP nepojištěného pacienta ……………………………………………………………… 150,00 Kč

Aplikace nadst. vakciny …………………………………………………………………….  150,00 Kč

Aplikace Biolampou ……………………………………………………………..       3,00 Kč / 1 min  

Neomluvená absence objednané prohlídky …………………………….………… 350,00 Kč

Kopie  na vlastní žádost – 1 stránka ……………………………………………………   10,00 Kč

Kopie na žádost lékaře – 1 stránka …………………………………………………….     2,00 Kč

Vstupní prohlídka pro zaměstnavatele ……………………………………………….400,00 Kč 

                                   (kategorie I., bez rizika ohrožení zdraví)

Kde nás najdete?